Základná škola
Jana Amosa Komenského
v Púchove

Tel: 042/4632802,  zskomenskeho@zskompv.edu.sk
VITAJTE V NAŠEJ ŠKOLE